Thông tư, Quyết định về hóa đơn điện tử

- Thông tư 32/2011/TT-BTC ban hành ngày 14/03/2011 hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

    Tải định dạng File PDF

    Tải định dạng File Word

- Công văn 2402/BTC-TCT ban hành ngày 23/02/2016 về việc hướng dẫn người mua ký số vào hóa đơn điện tử:

    Tải định dạng File PDF

 

CÔNG TY TNHH S.T.D & S (STD & S CO., LTD)​
Địa chỉ: Lô 25A đường Trung Tâm, KCN Tân Tạo mở rộng, P Tân Tạo A Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
Tel: 028 36206777 - Fax: 028 36203147
Giải pháp hóa đơn điện tử phát triển bởi Công ty Thái Sơn